Eşcinselliğin Nedenleri: Geçmişten Günümüze Anlamaları

“Tabu” dan bahsetmişken, “tabu” nun büyük damgası cinsellik üzerine yerleştirildiğini söylemek güvende olabilir. Bu “tabu” nun bilim dünyasına yayılmış olduğunu fark etmek şaşırtıcı olabilir. Cinselliğin bilimsel çalışmaya başlandığı 1886 yılına kadar değildi. O zamana kadar, “normal” olanlarla ilgili insanların fikirleri, kendi sosyal çevrelerindeki veya referans grubundaki kendi fikirlerine dayanıyordu. O zamandan beri, birtakım kişiler cinsellik araştırmasına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Cinselliğin daha iyi anlaşılmasına ulaştıkça, cinsellik hakkındaki görüşlerimiz, insan cinselliğindeki çeşitliliğin bu kadar geniş bir biçimde anlaşılmasını ve “normal” in daha geniş bir anlayışını yansıtacak şekilde daha liberal hale geldi.

Cinsel Oryantasyon: Zihinsel Sağlık Açısından Tarihsel Değişiklik Cinsel Yönelim Üzerine

Bilim ile kültür arasındaki arayüz, eşcinsellik konusunda mesleki ve bilimsel, zihinsel sağlık topluluğunda meydana gelen tarihsel değişimle yoğun bir şekilde tasvir edilmiştir. 1975 öncesinde homoseksüellik patolojik olarak kabul edildi. Bununla birlikte, o tarihten bu yana, çağdaş görüş birliği, homoseksüellik ve cinsel yönelimin tüm aralığı, normal insan varyansını yansıtmakta ve biyolojik bir etiyolojiye sahiptir.

Cinsel araştırmanın ilk öncülerinden biri Alfred Kinsey, Ph.D. ve bu tarihsel değişimi ilerlettiğinden sıklıkla alakalı. Başta cinsel yönelim konusunda daha geniş bir anlayışa yönelik katkılarından ötürü cinsel bilim tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Cinsel yönelim genellikle cinsel duyguları, arzu, uyarılma, fantezi ve çekiciliği yansıtır. Kinsey’in cinsel bilimdeki en büyük katkısı, Amerikalılarla cinsel yaşamları hakkında 17.000 röportaj yapmaktı. Bazıları, Dr. Kinsey’nin araştırmasını eleştirdi, çünkü gönüllülere güvenerek önyargılı bir örnek oluşturdu. Bunun nedeni, cinsel araştırmaya katılmayı gönüllü olarak gören bireylerin, gönüllü olarak katılmayı kabul etmeyen kişilerden daha liberal olması muhtemeldir (dolayısıyla, örneklemde temsil edilmemektedir, bu nedenle önyargılı hale getirilmektedir). Bununla birlikte,

En ünlü katkılarından biri, genellikle cinsel yönelimi ölçmek için kullanılan 7 puanlık bir ölçek olan Kinsey Ölçeği’dir. Kinsey araştırmasını yürüttüğü sırada eşcinsellik ve heteroseksüellik birbirini dışlayan, ayrı kategoriler olarak düşünülmüştü: sizler düz veya geydiniz. Dönemi. Bunun yerine, Kinsey, cinsel yönelimi ya bir ya da kategori olarak değil, bir süreklilik içinde görmek doğru olduğunu ileri sürdü. Başka bir deyişle, heteroseksüel veya eşcinsel olup olmamanız değil, heteroseksüel veya homoseksüel sizce bu mudur? Kinsey ölçeğinde bir “0”, özel heteroseksüaliteyi temsil ederken “7”, eşcinselliği temsil eder ve “3” biseksüaliyi temsil eder. İlginçtir, cinsel yönelim üzerine bu perspektif son 10 yılda güçlü bir şekilde yeniden belirlendi. Dr. Kinsey ‘

Cinsel yönelimle ilgili tartışmalar ve tartışmalar, zihinsel sağlık dünyasında uzun bir geçmişe sahiptir ve cinsel yönelimin değiştirilip değiştirilemeyeceği konusundaki tartışmalar, eşcinsellik kadar kendisinin olduğu kadar devam etmiştir (Haldeman, 1994). Bu tür tartışmalar genellikle sosyal bilimler ve kültür arasındaki güçlü arayüzü yansıtır. Bu arayüz, Amerikan Psikoloji Birliği’nin fikir birliğiyle belirlendiği üzere, cinsel patolojinin tanısal belirlemelerine ilişkin tarihsel kayma ile gösterilmiştir.

1975’den önce, psikolojik toplumun fikir birliği, homoseksüelliğin bir hastalıktı. Bilimsel çalışmanın yokluğunda, o zaman görüş birliği, daha büyük kültürlerin hakim görüşünü yansıtıyordu. Eşcinsellik patolojik olarak kabul edildiğinden, “tedaviler” tartışılmış ve tasarlanmıştır. Doktorlar, terapistler ve dini liderler, psikoanalitik terapi, namaz ve manevi müdahaleler, elektrik çarpması, mide bulantısı uyandıran ilaçlar, hormon terapisi ve ameliyat kullanarak eşcinselliği tersine çevirmeye çalıştılar. Ek olarak, masturbatori yenilemesi ve fahişelere yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere davranışsal tedaviler eşcinselliğin “iyileştirilmesi” için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, 1975 yılında Amerikan Psikoloji Birliği, Eşcinselliğin Teşhis ve İstatistik El Kitabı’ndan kaldırıldı ve zihinsel sağlık uzmanlarını, homoseksüellikten damgalanmaya yönelmek için çağırdı. Bu büyük bir başarıydı, ancak eşcinsellik yerine Ego-Dystonic eşcinsellik (homoseksüel olarak tanımlandı ancak olmak istemedi) ile değiştirildi. Bu ayrım daha sonra 1987’de bırakıldı (Haldeman, 1994).

Bugün, APA, bu “terapilerin” etkinliğini destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını belirterek, eşcinselliğin değiştirilmesine çalışan dönüştürme terapileri konusunda sağlam bir duruş sergiliyor. Dahası, büyük miktarda cinsellik araştırması eşcinselliğin sosyal olarak oluşturulmadığını değil, biyoloji tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. Aslında araştırma, fetal gelişim dönemindeki hormonal etkilerin beynin belirli bölümlerini etkileyebileceğini ve bunun da cinsel eğilimi etkileyebileceğini önermektedir. Buna ek olarak, araştırmacılar eşcinsel ve heteroseksüel erkekler arasında birkaç fiziksel farklılık tespit etti (yani, parmak uzunluğu, doğum sırası). Bunların hepsi, biyolojinin cinsel yönelimi belirlemede oynadığı görüşündedir. Araştırmacılar, fizyolojinin cinsel davranışları büyük ölçüde etkilediğini öne sürdüklerinden, bu araştırma bulguları hayvan krallığına uzanmaktadır. Araştırmacılar, erkek fare beyninin belirli bölgelerindeki lezyonların kadın benzeri cinsel davranışları artırabileceğini göstermişlerdir (Agmo & Ellison, 2003). Dolayısıyla, biyolojik olarak belirlenmiş psikolojik bir tedavinin yapılması, kişilerin gözlerinin rengini değiştirmek için konuşma terapisini kullanmaya çalışmak kadar mantıklı olur.

Eşcinselliğin artık Amerikan Psikoloji Birliği tarafından zihinsel bir bozukluk olarak görülülmemesine rağmen, çeşitli disiplinlerden bazı zihinsel sağlık uygulayıcıları eşcinselliği “sabit” bir bozukluk olarak görmeye ve denemeye devam ediyor. Açıkçası bir şeyi tersine çevirmeye veya değiştirmeye çalışır; bunun anlamı, bir şeylerin istenmeyen ve sağlıksız olduğunu imgelemektedir (Murphy, 1992). Bu uygulayıcılardan bazıları, tedavilerini, eşcinselliği günahkâr kabul eden kendi kişisel dini inançlarına dayanarak haklı gösterir. Diğer zihinsel sağlık uzmanları, bir kişinin cinsel yönelimini mutsuz müşteri için özgür seçim meselesi olarak değiştirme girişimlerini savunurlar. Bazen müşterinin kendi kişisel dini tercihleri ​​eşcinselliğin günahkâr olduğunu düşünür. Bu müşterileri tedavi eden klinisyenler “değer-nötr” olduklarını belirtmektedirler. ve müşterilerin her bir müşterinin kendi kişisel değerleri ile tutarlı tedavileri seçme hakkı olduğunda ısrar etmelidirler. Bununla birlikte, klinisyenlerin bu “tedavileri” sağlama nedenlerinden bağımsız olarak, bir şeyi değiştirme çabaları, olumsuz bir değeri ifade eder. Bu nedenle eğer psikolojik meslek eşcinselliğin mükemmel bir oryantasyon olduğu mesajını netleştirmek istiyorsa, cinsel yönelimi değiştirme çabalarını desteklemeye devam eden klinisyenler topluma çelişik bir mesaj verirler.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
1 yorum
1.098 okuma
16 Kasım, 2017
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


300x250 reklam

YorumlarYorumlar (1 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?


Sohbet