Askerlerle sohbet

Askerlerle sohbet , birçok dünya ülkesinde devletin bütünlüğünü ve güvenliğinden, demokrasinin çalıştırılmasına kadar uzanan bir yolda bu uğurda kendilerini sorumlu hissetmelerinden kaynaklanan doğal bir güce sahiptirler. Hiyerarşi içinde yine kendilerine has toplum düzeninin temeli olan fiziksel ve sosyal dayanışmanın üstünlüğüm ve bilgiyle birlikte askeri kurumlara özgü değerler sayesinde, sivil otoritelerin başıbozukluk siyasi değerlerin kişisel değerler adına yok edilmesi, sözde korumacılık ve ekonomik tanımsızlık lar sebebiyle ülkemizde de dokunulmazlığını ve ulaşılmazlığı muhafaza etmektedir. özgürlük ve vatandaşlık haklarının en üst düzeyde değil, normal ölçülerde bile konulmadığı ya da kullandırılmadığı demokrasilerde sivil otoritenin varlığından bahsetmek biraz aldatmaca, birazda saf dilliktir. Demokrasi adına birçok yanlışın yaşandığını, elli’li yılların sonunda ülkemizde askeri güçler, bozulan siyasi ve ekonomik dengelerin yerine oturtulması adına 1960 yılı 27 Mayıs’ında sivil otoriteye ilk kez dur bakalım dedi. Bundan sonra gelen dönemlerde yaşananları bir tarafa bıraksak ta 2000 yıllarda başladığımız bugünlerde bile bu ülkede hala yukarda bahsedilen misyonu adına askerler hala birtakım eylemlerin içerisinde. işte bir generalimiz ama artık Güneydoğu Anadolu’da bitmeye yüz tutan, terörün yaralarının sarılması için tüm sivil otoritelere çağrıda bulunmaktadır. Gazetecilerinde davet edildiği bölgesel, gezdiği görüldü ki, ordunun bölgede bugüne değin gerçekleştirdiği etkinlik ve projelerin listesi oldukça uzun. araştırma geliştirme adına en çok eylemin yaşandığı ve yaşatıldığı kurumlar olmasının yanında tüm dünyada olduğu gibi bizde de Ordu, aynı zamanda teknolojik mi yada diğer bağlamlara da en kaliteli tüketici toplumu’dur, aynı zamanda. Ancak burada bizim üzerinde durmak istediğimiz esas konu, ordunun görevi icabı, bulundukları bölgelerde olduğu gibi ülke genelinde de birtakım sosyal ve kültürel, hadiselere katkıda bulunmalarıdır. işte güneydoğuda yaşananlar bunun en güzel örnekleridir. Yeni bir projeyle, AKUT olarak bilinen ve felaket günlerinin arkasından olağanüstü çabalarıyla, deprem sonrası çok cansız kurtaran Sivil İnsiyatif Grubu’nun dahil mütekamil olanını da oluşturdu ordu. Ordu jandarmasıyla polisin ulaşamadığı kırsal kesimlerin güvenliğinden de sorumlu. Net bir anlatımla, ordunun misyonu korumak ve iyi ellerde olduğundan emin olmak için canını ortaya koydu ve ülkesinin bütünlüğü ve bölünmezliği ile birlikte terör ve irtica gibi konularda da ülkesindeki demokratik ve özgürlükçü, diğer kurum ve kuruluşların da arzuları doğrultusunda üzerine düşeni yapmak ve pek doğal olarakta ülkesinde yaşayan her vatandaşın zarar görmemesi için çalışmak şeklinde tezahür ve tecelli etmektedir. Ordu, misyonunu ve vizyonunu ve amaçlarını aşmakla mı sizce? Sivil otoritelere gelince: amaçlarının, Cumhuriyet’in hediye ettiği demokrasi ve özgürlükleri yaşamak ve yaşatmak adına yasama yargı yürütmenin denetimi de dahil olmak üzere tüm ülke insanının yönetimi olarak algılayan ve açıklayan, siyasiler maalesef bunu bir misyon haline getirecek, eğitimsel ve kültürel olgunluk ve yetenekten yoksun görünmektedirler. Liderlik yöneticilik, siyasi ve ekonomik, beceri, otoritelerin doğalarında bulunması gereken özellikler olmasına rağmen bizde yıllardan beri bu ülke ve bu ülke insanının hak ettiği özelliklere sahip bir lider çıkmamakta. Bence siyasi liderlerin siyasi mülahazalarla geçmiş, eylemlerin, Yüce Divan’a bu kadar sıkça kaşımak yerine bırakın bu halkın vicdanı ve gönüllerin de bu insanlar kendilerini temizlesinler. onları halkın Yüce Divanı’na havale etmek bence en etkili yöntem olmalı. Haftalardır neredeyse sivil otorite tarafından gündemler, abuk subuk konularla işgal edilmekte ve uyum içerisinde çalıştığı söylenen Hükümette koalisyon ortaklık tesis edilirken müştereklik’leri içerisinde taşıdıkları, ekonomik iyileştirme, enflasyonun düşürülmesi, imf’nin istekleri doğrultusunda bir ekonomik istikrarın yakalanabilmesi için gerekli olan tedbirler demokratikleşme ve yeniden yapılanma ve son olarak ta Avrupa ya Entegrasyonla ilgili uyum yasalarının çıkarılması gibi çok önemli konular.

yerli chat odaları milliyetci vede bozkurt aşığı bir site olduğunu sizlere bu makaleyle göstermektedir bizler halşen aradan yüzyıllar geçmesine rağmen alp oldujğumuzu dünyaya sergiledik vede haçlıların en çok korktukları ulas ise türk ulusudur bundan kimşe şüpe duymasın.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
1.506 okuma
1 Aralık, 2016
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


300x250 reklam

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?


Sohbet Canlı chat Sohbet odaları Chat